Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir

سامانه آزمون ساز (مدیریت آزمون)

سامانه آزمون ساز (مدیریت آزمون) قابلیت ایجاد انواع آزمون های مورد نیاز برای سازمان ها،ارگان ها و... دارا می باشد.


سامانه آزمون ساز (مدیریت آزمون) سامیا

  • پنل زیبا و قدرتمند آزمون ساز (مدیریت آزمون)

  • سفارشی کردن هر آزمون به صورت جداگانه

  • تعیین مجوز دسترسی برای هر آزمون

  • استفاده از متریال دیزاین در سامانه آزمون ساز(مدیریت آزمون)

با پنل آزمون ساز سامیا می توانید انواع آزمون های مورد نیاز برای شرکت و یا سازمان خود ایجاد کنید