Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
09

اعمال طراحی کاربر محور (UCD) برای یک مدل تجاری 75 ساله

اعمال طراحی کاربر محور (UCD) برای یک مدل تجاری 75 ساله

همان طوری که در عنوان این مقاله ذکر شده است ما قصد داریم یک مطالعه موردی که نشان دهد چگونه تیم توسعه یک شرکت توانسته است اصول کاربر محور (UCD) را برای کمک به طراحی مجدد یک سایت انجام دهد را شرح دهیم . اصول طراحی کاربر محور شامل چندین اصول اساسی می باشد ، طراحی واقعی مبتنی بر درک صریح کاربران وظایف و محیط است که توسط ارزیابی کاربر محور هدایت و تصفیه شده است و تمامی تجربه کاربر را مورد توجه قرار می دهد . در مورد مطالعه موردی ما ، شرکت Wonderlic پس از چندین دهه فعالیت با انواع کاربران و مشکلاتی که آنها با شرکت هنگام تعامل با آنها مواجه شده اند به نقطه ای رسیده اند که کاربران نمی توانند به درستی با آنها ارتباط برقرار کنند .


تیم توسعه یک شرکت ارائه طراحی کاربر محور به کمک شرکت Wonderlic برای برطرف کردن مشکلات آنها و ارائه راه حل های متنوع برای آسان تر کردن تعامل کاربر با شرکت آمده اند . پس از مطالعه دقیق مشکلات کاربران و مشکلات شرکت هنگام تعامل با کاربران توانسته اند یک پلتفرم کاربر محور برای برطرف کردن بیشتر مشکل شرکت Wonderlic ارائه دهد . در واقع برای طراحی پلتفرم جدید در هر مرحله از طراحی تجربه کاربری (UX) بهره گرفته شده است ، در واقع مراحل عمومی فرآیند کاربر محور شامل 4 مرحله زیر می باشد :

·         زمینه استفاده را مشخص کنید

·         مشخصات مورد نیاز

·         ایجاد راه حل های طراحی

·         ارزیابی طرح ها

زمینه استفاده

فرآیند زمینه استفاده به تحقیق در مورد مشکلات پلتفرم موجود و ارتباط و یا تعامل آن با کاربران می پردازد . در واقع در این قسمت توانایی ها ، کاستی ها پلتفرم را بدست آورده و همچنین پیچیدگی های که کاربر هنگام تعامل با پلتفرم دارد را مورد توجه قرار می دهد.


مشخصات مورد نیاز

در این بخش به نیازمندی های که کاربر هنگام استفاده از پلتفرم موجود با آن روبرو می شود و نمی تواند آن ها را برطرف نماید می پردازد . انواع فرم های آنلاین که کاربران هنگام تعامل با آنها با مشکل مواجه می شود و بعد از گذشت زمان طولانی با عصبانیت آن را ترک می کند را مورد بررسی قرار می گیرد و کم بود های این قسمت ها جمع آوری می شود.


ایجاد راه حل های طراحی

در این مرحله پس از درک پلتفرم فعلی و نیازمندیهای کاربران و پیچیدگی های که با پلتفرم جدید مواجه هستند شروع به طراحی بر مبنای UX می شود دراین نوع طراحی چهار چرخه طراحی برای سایت در نظر گرفته می شود که عبارتند از

·         طراحی اطلاعات

·         نمونه سازی (Wireframing)

·         ترکیبات طراحی بصری

·         تحقیق اعتبار سنجی کاربر

·         کد پاسخی جلویی

 در این چرخه تکرار فرآیند طراحی صورت می گیرد که این امر باعث می شود رویکرد ما انعطاف پذیر باشد .


ارزیابی طرح ها

در این بخش باید طرح های که برای پلتفرم جدید ارائه داده شده مورد ارزیابی قرار گرفته و همخوانی این طرح ها با اهداف بررسی شود . اینکه طرح های ارائه شده چقدر در روند جذب مشتری ، برطرف کردن موارد گذشته در پلتفرم موجود و رفع نیازمندی ها شرکت را یاری می نمایند از موارد مهم برای ارزیابی طرح ها می باشد .

 

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (198)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 1916


  • اعمال طراحی کاربر محور (UCD) برای یک مدل تجاری 75 ساله