Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
12

طراحی هوشمند UX با Use Case

 طراحی هوشمند UX با Use Case

کلماتی مانند Actor  ، جریان کار و... کلماتی هستند که موقع صحبت از Use Case با آنها سروکار داریم . در واقع Use Case یک چهار چوب ضروری از چرخه عمر توسعه نرم افزار می باشد . Use Case فقط در زمینه توسعه نرم افزار کاربرد ندارد بلکه برای چگونگی رفتار یک سایت در مقابل عملیاتی که کاربر درسایت انجام می دهد توضیحی به صورت تصویر ایجاد می کند . در واقع یک تعریف درست و واضح از سلسه مراتبی که کاربر قادر به انجام آن در مراحل و فرآیندهای مختلف سایت می باشد . دو مرحله در چرخه عمر توسعه نرم افزار یا سایت وجود دارد : فاز UX و فاز QA .  ما در این مقاله قصد درایم موارد کلی که یک Use Case در طراحی UX سایت کمک می کند را به صورت خلاصه توضیح دهیم .


هر  Use Case یک توالی از مراحلی است که کاربر می پیماید تا به هدف خود در سایت برسد المان های که در این کار Use Case را همراهی می کنند شامل موارد زیر می باشند :

پیش شرط (Preconditions) : شرایطی که قبل از اجرای عملیات توسط کاربر باید انجام شود مثلا عملیاتی که می هواهیم کاربر بعد از ثبت نام آن را انجام دهد .

بازیگر (Actor) : هر کاربری که اقدام به انجام عملیات در سایت کند را یک Actor گوییم .

Trigger : رویدادی که توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد .

جریان متناوب : اشاره به دنباله ای از رویدادها و عوامل ایجا شده است که جزئیات یک مورد استفاده را مشخص می کند.

ذینفعان : کسانی که هنگام ایجاد جریان کاری در آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل هستند .


اگرچه توصیه می شود مراحل پیچیده طراحی UX را  می توان با Use Case پیاده سازی شود تا مراحل آسان تر و واضح تر ایجاد شود اما در کمال تعجب بسیاری از طراحان از آن استفاده نمی کنند . توصیه می شود برای بهبود و وضوح طراحی سایت خود بخصوص بعضی از فرآیندهای پیچیده آن از Use Case استفاده نمایید .
تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (663)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 1936


  •  طراحی هوشمند UX با Use Case