Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
14

همبستگی و سازماندهی در تست

همبستگی و سازماندهی در تست

تست کاربر سنگ بنای تجربه و طراحی کاربر می باشد . این عمل به طور مداوم در دنیای طراحی و توسعه تکرار شده است اما هنگامی که با بودجه و محدودیت زمانی مواجه می شوید اختلاف در نوع آن به وجود می آید . بدون تست کامل در هنگام و یا پس از طراحی ممکن است موارد و یا اشکالاتی در هنگام طراحی در سایت دیده نشده باشد که باعث نارضایتی کاربران هنگام استفاده از سایت مورد نظر گردد. بسیاری از تست ها مانند نظرسنجی ، استفاده از اشخاصی برای تست کردن سایت قبل از رونمایی و... دارای هزینه و وقت زیادی می باشد .


گروه های متمرکز برای تست :

گروه متمرکز برای تست کردن طراحی UX یک روش عمومی است اما باید توجه داشته باشیم در تست کردن سایت و یا اپلیکشن های موبایل باید از روش های بهتر مانند مصاحبه که صادقانه می باشد و طیف بیشتری از افراد را شامل می شود استفاده کرد . در این روش دو نوع سوال وجود خواهد داشت : سوال باز و پرسش بسته . پرسش باز زمانی صورت می گیرد که هنوز هیچ محصول و یا سایتی ایجاد نشده باشد این امر کمک می کند تا شرکت اهداف خود را با نیازهای مورد نظر کاربران و منابع محدود خود به درستی بسنجد و طرحی را آماده نماید که واقعی ترین و با ارزش باشد اما زمانی که جهت توسعه سایت درحال جمع آوری اطلاعات و مصاحبه با کاربران و مشتریان هستند باید با استفاده از سوالات چند گزینه ای اهداف و نیازهای مشتریان را سوال و جمع آوری نمایند .


البته بسیاری از شرکت ها از ترکیب این دو نوع در جمع آوری نیازها برای تست کردن سایت خود بهره می برند پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر می توان تجزیه و تحلیل درستی از اطلاعات انجام داد که به تست کردن طرح کمک شایانی می کند . همچنین با استفاده از روش های زیر نیز می توان اطلاعات را از مشتریان و کاربران انجام داد:

·         معیار سنجی

·         مطالعات آزمایشگاهی

·         تجزیه و تحلیل جریان کلیک در سایت (Clickstream)

·         نظرسنجی ایمیل

·         بازخورد مشتری در قسمت تماس با ما

هر کدام از این روش ها کاربردهای خاص خود را در شرایط خاصی خواهند داشت . همچنین نمونه ای از این نوع تست توسط گروه Nielsen Norman برای نشان دادن چگونگی ارتباط آزمایشات رفتاری و نگرش با داده های کیفی در یک آزمون را نشان می دهد .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (169)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 1949


  • همبستگی و سازماندهی در تست