Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
16

روش های برای ایجاد ناوبری (Navigation) مناسب در سایت

روش های برای ایجاد ناوبری (Navigation) مناسب در سایت

هنگامی که صحبت از طراحی سایت و قابلیت استفاده توسط کاربران می کنیم یکی از المان های مهم ناوبری (Navigation) می باشد . یک ناوبری نامناسب باعث سردرگمی و آزار کاربران هنگام مشاهده سایت می باشد ، بنابراین طراحی یک ناوبری مناسب و کاربردی برای کاربران امری ضروری می باشد ما در ایم مقاله قصد داریم روش های برای ایجاد یک ناوبری مناسب در سایت را توضیح دهیم .

پیش بینی پذیری

داشتن خلاقیت هنگام طراحی سایت خوب است اما در برخی موارد پیش بینی بودن در طراحی بهتر از خلاقیت و کارهای شگفت انگیز می باشد . مثلا طراحی ناوبری ساده و قابل پیش بینی که کاربران بتوانند از یک صفحه به صفحه دیگر بروند از مواردی است که بهتر از طراح های عجیب و غریبی است که ماربر به سختی می تواند با آن ارتباط برقرار کند ، ایجاد ناوبری غیر متعارف فقط باعث اشتباه بسیاری از کاربران خواهد شد و کاربران بیشتر ممکن است از سایت خارج شوند .


سادگی در ناوبری

ممکن است شما یک ناوبری پیش بینی شده داشته باشید اما بسیار پیچیده و تو در تو باشد به طوری که کاربر برای ددین گزینه مورد نظر خود باید زمان بسیاری وقت آن کند بنابراین سادگی در ناوبری باید همیشه جز اولویت های طراحی ناوبری باشد .


اجتناب از مینیمالیستی زیاد در ناوبری

به نظر می رسد بیشتر طراحان روی به مینیمالیستی با استفاده از فضای سفید و طراحی تایپوگرافی آورده اند . این امر بسیار محبوب شده است چرا که بیشتر کاربران به جای دیدن صفحات فانتزی دوست دارند بتوانند در موبایل های و دستگاههای دیگر به راحتی به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند . با این حال بعضی از طراحان مینیمالیستی را بیش از حد انجام داده و باعث ناکارآمدی ناوبری در سایت می شوند .


سازگاری ناوبری با سایت

همیشه در طراحی سایت سازگاری بین المان ها تاکید شده است و یکی از مهم ترین المان ها در سایت ناوبری می باشد که باید همیشه با بقیه المان ها در سایت سازگار باشند . داشتن ناوبری نامناسب و ناسازگار در سایت مانند وصله ناجور در طراحی می باشد چرا که یکی از بیشترین المان های که کاربران در سایت با آن کار می کنند ناوبری می باشد .


واضح بودن ساختار سلسله مراتبی

منوها در سایت باید دارای ساختار سلسه مراتبی به همراه دسته بندی اصلی و فرعی داشته باشند . نمایش دسته بندی اصلی که به کاربران سایت نشان داده می شود وسپس بعد از اینکه کاربران یک دسته بندی را انتخاب کرده دسته بندی فرعی آن نمایش داده شود می تواند بسیار ساده و در عین حال مفید باشد همچنین با استفاده از منوهای جذاب می توان این کار رانشان داد .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (145)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 1963


  • روش های برای ایجاد ناوبری (Navigation) مناسب در سایت