Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
16

طراحی UX و فرهنگ کشورها شکافی قابل ملاحظه

طراحی UX و فرهنگ کشورها شکافی قابل ملاحظه

طراحان UX اذعان می کنند فرهنگ مردم تاثیر عمیق و قابل توجهی بر UX می گذارند . بسیاری از طراحان UX به اشتباه تمامی کاربران را در یک فرهنگ همگن قرار می دهند چنین اشتباهی باعث می شود طراحی UX برای یک سایت به خطر بیافتد . درک این مطلب باعث می شود بسیاری از طراحان به عقب برگشته و درباره طراحی سایت و یا محصول و قابلیت استفاده آن برای کاربران توجه دوباره انجام دهند ، ممکن است تجربه کاربر در یک کشور حتی در کشور همسایه کاربرد مهمی نداشته باشد بنابراین دقت در این زمینه بسیار مهم می باشد . گرید هافستد استاد انسان شناسی سازمانی و مدیریت بین المللی در دانشگاه ماستریحت هلند ، یک مطالعه جامع در مورد راه ها و ارزش گذاری در فرهنگ ها و کشورهای مختلف را انجام داده است او توانسته است روشهای مختلفی برای  فرهنگ ملی را تعیین نماید که باعث تفاوت فرهنگ بین کشورها شده است این موارد مورد مطالعه می تواند در طراحی تجربه کاربری (UX) یک طراح اثر بخش باشد .


شاخص فاصله قدرت (PDI):

اولین بعدفرهنگی که گرید هافستد به آن اشاره می کند میزان نسبی از نابرابری اجتماعی که ممکن است یک کشور در طیف وسیعی از جامعه داشته باشد را اشاره می کند . به عبارتی دیگر مردم در جامعه ممکن است براساس علل های گوناگونی دارای پراکندگی و طبقه اجتماعی مختلفی باشند یک طراح UX باید این شاخص پراکندگی اجتماعی را درک نماید و در طراحی خود استفاده کند . چرا که همین پراکندگی و طبقه بندی اجتماعی نیازها ، علاقه مندیها ، تنفر و... را برای طبقات مختلف متفاوت می کند.


فردگرایی در مقابل جمع گرایی (IDV)

دومین تفاوت فرهنگی که هافستد بدان پرداخته است ، ادراک نسبی که در یک گروه خاص فرهنگی با ذهنیت من و  یا ما توصیف می شود . در واقع ممکن است افراد برای اساس علاقه خود یک محصول را خریداری و یا استفاده نمایند و یا نماینده یک گروه خاص برای انتخاب یک سایت و یا محصول باشند دو مبحث کاملا متفاوت فردی و یا جمع گرایانه . کاربرانی که فردی عمل می کنند می خواهند بدانند چگونه یک محصول و یا سایت می تواند به آنها کمک کند و باید پاسخی در باره آن وجود داشته باشد ولی کاربرانی که به عنوان گروه به سایت و یا محصول نگاه می کنند می خواهند ببیند چگونه می تواند این محصول و یا سایت برای گروه خاصی که آنها نماینده آن هستند مفید واقع شود.


تفاوت جسنیت (MAS)

تفاوت فرهنگی بین جنسیت های متخلف در یک طراحی تجربه کاربری در سایت و یا محصول بسیار حائز اهمیت می باشد . در واقع مردان بیشتر طرفدار قهرمانان ، اعتقاد و پاداش مادی هستند حال آنکه خانم ها بیشتر طرفدار احساسات ، مراقبت از ضعف و کیفیت زندگی و مواردی از این دست هستند . هنگام طراحی UX در یک  سایت و یا یک محصول باید توجه داشته باشیم چه جنسیتی برای سایت و بخشی از آن مورد هدف قرار گرفته است و آیا ویژگی های آن با اهداف مورد نظر تطابق دارند و یا نه ؟


اجتناب از عدم اطمینان  (UAI)

چهارمین بعد فرهنگی ، عدم اطمینا ن به سایت ها و یا محصولات خارج از فرهنگ آن کشور می باشد برخی از کشورها براساس باورهای خود دوست دارند سایت ها و محصولاتی را ببینند و یا خریداری نمایند که دارای فرهنگ آن کشور و تولیدی آن باشد آن ها اعتماد چندانی به محصولات و محتوای سایت های خارج از کشور نمی کنند همین امر باعث می شود طراحان UX هنگام طراحی المان های یک سایت و یا محصول بر این نکته توجه کافی داشته باشند . البته شاید این امر برعکس نیز صادق باشد که برای همین طراحان باید به خوبی مردمان آن فرهنگ را درک نمایند .


باورهای یک فرهنگ

بسیاری از کشورها دارای باورهای مختلفی می باشند که گاهی از آنها ریشه در اعتقاد مذهبی و یا باورهای قومی و قبیله ای می باشد احترام به این باورها هنگام طراحی UX امری بدیهی می باشد چرا که اگر این باورها در نظر گرفته نشود نه  تنها باعث می شود کاربران آن فرهنگ با سایت و یا محصول رابطه خوبی برقرار نکند بلکه باعث می شود تبلیغات منفی نیز بابت آن صورت گیرد .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (170)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 1965


  • طراحی UX و فرهنگ کشورها شکافی قابل ملاحظه