Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
16

چگونگی تحقیق در طراحی UX

چگونگی تحقیق در طراحی UX

برای داشتن مهارت در طراحی UX طراح نیاز به مهارت در بسیاری از زمینه ها مانند تحقیقات کاربر ، طراحی تعاملی ، معماری اطلاعات ، طراحی بصری و بسیار از موارد دیگر دارد. دقیقا همین مسئله است که در هنگام ایجاد فرآیند طراحی سایت باید در تمامی مراحل طراح UX حضور داشته باشد . تجربه کاربری و متخصصان معماری اطلاعات دو اصلی است که باعث ایجاد ساماندهی داده ها  برای سهوات کاربران هنگام استفاده از آنها می گردد.

نقش پزوهشگر UX

یک محقق UX درک و نیازهای کاربران را ازطریق رفتارها و داده های ثبت شده در سایت استخراج می کند و آن را در فرآیند تجاری سازی به کار می برد .


متدها و روش های مختلفی برای تحقیقات کاربر وجود دارد برخی از این موارد عبارتند از :

مصاحبه های متنی : در واقع مصاحبه به عنوان یک معدن طلا می باشد که می توان از آن بهره بردای بسیار خوبی انجام داد لازم به تذکر است که  باید بدانیم قبل از مصاحبه باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم تا به اهداف اصلی خود در مصاحبه با کاربران سایت دست یابیم .

تست اول : هنگام طراحی و ایجاد نمونه اولیه سایت آن را در اختیار طیفی از کاربران قرار دهیم تا مسیرهای که آنها تمایل دارند بپیمایند مورد آزمایش قرار گیرد اینکه چند درصد از کاربران روی لینک های مورد نظر کلیک می کنند و علت کلیک و یا عدم کلیک کردن آنها چیست برای طراحی نهایی بسیار حائز اهمیت می باشد .

ارزیابی اکتشافی و بررسی کارشناسی : ارزیابی اکتشافی به منظور بررسی و ارزیابی رابط سایت و یا پروژه با توجه به نزدیک بودن آن به استاندارهای مورد نظر می باشد ، برخی از مواردی که می تواند در تحلیل اکتشافی مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از :

·         مشاهده وضعیت سیستم

·         توانایی یک کاربر برای کنترل و حفظ آزادی

·         انسجام یک سایت با استانداردهای پدیرفته شده

·         استفاده از زیباشناسی و مینیمالیستی

·         سهولت دسترسی به مطالب مورد نیاز

·         سهولت تشخیص و بهبود خطا

 

مقیاس قابلیت استفاده سیستم (SUS) : از طریق استفاده از SUS محققان UX قادر به اندازه گیری قابلیت استفاده المان های موجود در سایت می باشند . کاربران عموما یک پرسش نامه 10 سوالی را بر پایه SUS پر می کنند که ارزش مقدار هر کدام بین 1 تا 100 می باشد و براساس تتجریه و تحلیل محققان از این پرسش نامه قابلیا استفاده المان ها سنجیده می شود .  

تعداد امتيازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (227)
کد خبر: 1967


  • چگونگی تحقیق در طراحی UX