Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
21

مبحث Lean UX در توسعه سایت ؟

مبحث Lean UX  در توسعه سایت ؟

تجربه کاربری ، طراحی و توسعه سایت به ندرت به درستی در کنار هم قرار می گیرند ، طراح می خواهد یک نمونه کار زرق وبرق دار از سایت طراحی کند ، تجربه کاربری می خواهد تعامل کاربران با سایت را افزایش دهند و توسعه دهندگان نوع عملکرد و توابع مورد استفاده در سایت متمرکز هستند . به این ترتیب در حال برطرف کردن الزمات مشتریان هستند . همچنین به منظور مقابله با شرایط و صرف هزینه کمتر و زمان کوتاه تردر پروژه ، توسعه دهندگان از روش Agileکه یک روش چابک می باشد استفاده می کنند در این روش زمان و هزینه کمتری صرف می شود تا توسعه سایت انجام شود اما این روش تمایل چندانی به تعامل با طراحان و متخصصان UX در زمینه توسعه سایت را ندارند . حال سوال مطرح می شود چه کاری باید انجام داد؟ یک پاسخ ساده این است که تیم ها با یکدیگر کار کنند و تعامل داشته باشند ولی در روش Agile چنین کاری نمی توان به این راحتی صورت گیرد .


این جایی است که مبحث Lean UX در روش های Agile خود را نشان می دهد . Lean UX یک تجربه کاربری (UX) در روش Agile برای توسعه سایت و یا نرم افزار می باشد . Lean UX قصد دارد تا موارد زیر را انجام دهد:

·         مشکل اصلی را شکل دهید و تیم را به نتایج درست متمرکز کند

·         ابزار طراحی و طراح های پیشنهادی آورده شود تا دید درستی برای بقیه تیم از طراحی شکل گیرد

·         صدای مشتری در طول پروژه به خوبی هنگام توسعه و طراحی دیده شود

این کارها با ترکیب سه اصل تفکر ، توسعه نرم افزار با روش Agile و Lean Startup انجام می شود ، فرآیند اساسی به شرح زیر می باشد :

چشم انداز و نتایج را شکل می دهد و این را در قالبی برای تست آماده می کند

·         با بیان مشکل اصلی مسئله را شروع کنید ، مفروضات را ایجاد و تصدیق کنید.

·         فرضیات را به صورت فرضیه در یک فرم که ویژگی ها ، مخاطبان و اهداف را ترسیم می کند تبدیل کنید . آنها را به اندازه مشخص کنید تا آزمایش صورت گیرد.

·         افراد را در مقابل فرضیات آزمایش کنید

·         اطمینان حاصل کنید که فرضیه ها بیانگر مشکلات (اهداف سایت و یا پروژه) را پوشش می دهند


طراحی همکاری ( تجسم افراد و تعاملات در مورد فرآیند و ابزار)

همه می توانند طراحی کنند نیاز نیست که حتما طراح خبره باشید. با استفاده از ابزارهای دیجیتالی امروزه همه می توانند طراحی نسبتا خوبی داشته باشند . مراحل طراحی می تواند به صورت زیر باشد .

·         تعریف مشکل و محدودیت ها ( 30 دقیقه)

·         تولید ایده فردی برای تولید 6 ایده (15 دقیقه )

·         ارائه طرح  به تیم و نقد آن ( 5 دقیقه برای هر نفر)

·         اصلاح طرح (10 دقیقه)

آزمایش

به عنوان طراح ، توسعه دهندگان و UX همه دوست دارند نمونه اولیه سایت ایجاد شود همچنین Lean UX در هنگام تولید نمونه اولیه به شدت به مفهوم محصول موثر (MVP) تاکید و تکیه می کند مهم این است که باید بدانیم چه کاری انجام می شود مانند دکمه های طراحی شده ، صفحات فرود در سایت همچنین بتوان نمونه اولیه را به سرعت تست و مشکلات آن را برطرف کرد .

بازخورد و تحقیق

ما مشکلات را شناسایی ، فرضیات را طراحی کرده و شروع به ایجاد نمونه اولیه و آزمایش آن کردیم حال باید در این فاز بازخورد مورد نظر از نمونه اولیه را دریافت کرده و بر روی آن تحقیق انجام دهیم . در واقع هنگام دریافت بازخورد از نمونه اولیه باید مشکلات و سردرگمی های به وجود آمده در یک جلسه بحث شود و راهکارها و راه حل های آن برطرف گردد. سعی شود بازخورد از طیف گوناگون کاربرانی باشند که قرار است از سایت استفاده نمایند تا بازخورد واقعی تر انجام شود.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (177)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 1999


  • مبحث Lean UX  در توسعه سایت ؟