Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
24

نکاتی در مورد طراحی کاربر محور با فرآیند توسعه سایت

نکاتی در مورد طراحی کاربر محور با فرآیند توسعه سایت

متدولوژی Agile (چابک) در طی دو دهه گذشته در دنیای توسعه نرم افزار گسترش پیدا کرده است . تمرکز بر توسعه تکراری و تکاملی و تغییرهای که به سرعت انجام می شود باعث شده است که این روش بسیار محبوب شود . اما شاید به نظر بیاید با وجود حرکت به سمت متدولوژی Agile باعث می شود بسیاری از موارد مانند طراحی تجربه کاربری در سایت و یا نرم افزار نادیده گرفته شود اما در متدولوژی Agile می تواند به صورت مناسب از طراحی تجربه کاربر استفاده نماید اما شاید در وهله اول بیان شود که چگونه تجربه کاربری که نیاز به مطالعه کاربردی مناسب که ماه ها به طول می انجامد را در متدولوژی Agile قرار داد . باور کنید یا نه ایجاد بازخورد مشتری در این متدولوژی نه تنها امکان پذیر است بلکه فرمت طبیعی و فلسفی این متدولوژی محسوب می شود . در دهه گذشته بسیاری از سازمان ها موفقیت های خود و چالش های ادغام کار UX و فرآیند Agile را گزارش کرده اند . ما در این مقاله می خواهیم یکی از تجربیات لین مایلر و اسپری را شرح خواهیم داد .


تیمی از افراد متشکل از کارمندان را بسازید

با سازمان خود کار کنید تا تیمی از افرادی که به طور طبیعی در مورد رشته های متنوع کار کرده اند را پیدا کرده و یک تیم منسجم تشکیل بدهید . این تیم باید شامل همه افرادی باشد که در پروژه سهیم هستند مالک پروژه ، توسعه دهندگان ، تحلیلگران ، متخصصین UX و...متدولوژی Agile طبیعت یک رویکرد بسیار مشترک برای اجرای پروژه است و به همین دلیل نیاز به اعضای تیمی دارد که از طریق ارائه بینش تخصصی خود به تمام جنبه های کار پروژه کمک می کنند.

از ابتدای پروژه ، محققان و طراحان UX باید با هم کار کنند

اطمینان حاصل کنید که متخصصان و طراحان UX را از همان ابتدای تشکیل تیم برای پروژه دو یک میز جمع می کنید تا بتوانید دید کلی تصویری را برای سایت و یا محصول خود از ابتدا آماده کنید . این باعث می شود متخصصان UX بتوانند یک دید درست از طراحی را در متدلوژی Agile  در اختیار توسعه دهندگان قرار دهد .

برای همکاری ، یک رویکرد مشترک و نه یک رویکرد متداول انجام دهید

در این رویکرد هر قسمت از طراحی و توسعه سایت با در نظر گرفتن تمامی اعضا انجام می شود و باید طراحان در زمینه UX هنگام توسعه سایت نظر بدهند تا دیگر مجبور به دوبار کاری بعد از توسعه نباشند . این نوع همکاری نزدیک باعث ایجاد یک دید مشترک از سایت ، ایجاد اعتماد و افزایش کارایی تیم می شود .


تجربیات را به اشتراک بگذارید

همانطوری که جف گوتلف در کتاب Lean UX اشاره کرده است با کنار هم قرار دادن تجربیات تیم یک فرآیند خلاقانه را ایجاد نمایید . خلاقیت به نوبه خود راه حل نوآورانه ای را به ارمغان می آورد. بنابراین از ایجاد خلاقیت نترسید و با یک کار گروهی سعی کنید خلاقیت جدیدی را در تیم ایجاد نمایید .

ریتم سرعت بهینه را برای تیم خود پیدا کنید

ایجاد یک ریتم منظم برای تیم خود که دارای سرعت قابل قبولی باشد را پیدا کنید . در واقع بعد از چند وقت باید بتوانید یک سرعت مناسبی را برای طراحی ، تحلیل و توسعه و هماهنگی بین آنها پیدا کنید . سعی شود متخصصان بخصوص UX و توسعه دهندگان قبل از طراحی و توسعه با هم مشورت کرده به این شکل طراحی و توسعه همزمان و سریعتر و بدون اشکال انجام می شود .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (304)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 2015


  • نکاتی در مورد طراحی کاربر محور با فرآیند توسعه سایت