Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
31

تفاوت بین قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی در سایت

تفاوت بین قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی در سایت

ما در مقالات قبلی راجب تفاوت ها و راوبط بین واژه های مختلف طراحی سایت صحبت کردیم در این مقاله نیز می خواهیم در مورد مفهوم قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی صحبت کنیم . اصطلاح قابلیت استفاده در اوایل دهه 1980 برای محصولات و خدمات مورد استفاده قرار گرفت . در واقع ابهامات و مبهم بودن رابطه کاربران با محصولات و در ادامه با سایت باعث شد این واژه برجسته تر در هنگام طراحی دیده شود این واژه چگونگی تعامل راحت و کاربرپسند مخاطبان را با سایت و یا محصولات و خدمات نشان می دهد . همچنین تعریفی استاندارد از قابلیت استفاددر ISO9241 بیان می شود که قابلیت استفاده را به عنوان اثربخشی ، کارایی و رضایتمندی که کاربران در رسیدن به اهداف در یک محیط خاص برای آنها ایجاد می شود می باشد . تعریف عمومی آن توسط Nielsen ارائه شده است که قابلیا استفاده را به عنوان ویژگی کیفی که باعث می شود کاربران به سرعت بتوانند با سایت و یا محصول ارتباط برقرار کرده و به هدف خود برسند بیان می کند . در مورد واژه دسترسی در سایت ، کنسر سیوم جهانی وب تعریفی جامع در این مورد ارائه کرده است : هر نوع کاربری با هر نوع معلولیتی بتوانند سایت را درک کرده و با آن ارتباط برقرار نمایند . این جمله نشان می دهد که طراح هنگام طراحی سایت برای اینکه فاکتو دسترس پذیر (Accessibility) در سایت را بتوانند دریافت نمایند باید بتوانند ارتباط سایت با هر نوع کاربر را مورد توجه قرار دهند .


به منظور بهبود دسترسی به سایت ، کنسر سیوم جهانی وب (W3C) برنامه دسترسی به سایت (WAI) را  ایجاد نموده است که راهنمای دسترسی به محتوای سایت را منتشر می کند. این راهنمای ها شامل مجوعه ای از دستورالعمل ها با هدف ساخت محتوای سایت برای هر نوع کاربری با هر نوع معلولیتی می باشد که بتواند با سایت ارتباط برقرار نماید . براساس تعاریف فوق و تحقیقات صورت گرفته متخصصان می توان نیتیجه گرفت :

·         یک سایت قابل دسترسی به تمام کاربران ، نه فقط یک طیف و یا دسته های خاص

·         قابلیت دسترسی زیر مجموعه قابلیت استفاده می باشد

·         سایت قابلیت استفاده نیست مگر اینکه در دسترس یاشد

·         درحالی که قابلیت استفاده به معنای دسترسی می باشد برعکس این جمله لزوما درست نمی باشد

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (119)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 2064


  • تفاوت بین قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی در سایت