Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
28

آیا باید نظرات کاربران را در طراحی سایت اعمال کرد ؟

آیا باید نظرات کاربران را در طراحی سایت اعمال کرد ؟

در قسمت های مختلف یک سایت مانند مقالات ، اخبار ، تماس با ما و بسیاری از بخش های یک سایت کاربران سایت اقدام به نظرات خود بابت آن بخش و یا کل سایت می کنند اما آیا این نظرات در هنگام طراحی سایت دیده می شود ؟ آیا باید این نظرات را پایه و اساس هنگام طراحی مجدد سایت کرد ؟ برخی از نظرات کاربران بر روی محتوای موجود در سایت می باشد و برخی دیگر بر روی نوع طراحی و یا کمبودهای که از دید آن ها در سایت احساس می شود است . باید توجه داشت هنگام تجزیه و تحلیل داده های کاربران که شامل نظرات و انتقادهای آن ها می شود ابتدا آن ها را به بخش های مختلف و دسته بندی های مناسب تقسیم کرد و اهداف سایت را نیز که شرکت به دنبال آن برای کسب درآمد بیشتر می باشد نیز مورد توجه قرار داد . در واقع باید براساس اولویت شرکت و همچنین میزان درخواست کاربران برای بخش های مختلف سایت یک توازنی به وجود آورد . چرا که شاید میزان پراکندگی درخواست های کاربران بسیار زیاد باشد و نتوان تمامی درخواست ها را مورد ارزیابی درستی قرار داد همچین باید دانست هر نوع نظر و یا درخواستی اصولا نباید مورد توجه قرار گیرد چرا که با اهداف سایت همخوانی ندارد و بدین ترتیب با حفظ احترام کاربر و یا کاربران خود از آن صرف نظر کرد .


یکی دیگر از مواردی که باید هنگام تاثیرگذاری نظرات و انقادات کاربران در هنگام طراحی سایت باید مورد توجه قرار گیرد میزان هزینه ای که باید در هنگام یک تغییر در زمان طراحی باید انجام شود می باشد گاها برخی از نظرات جزء اهداف سایت نیز می باشد ولی هزینه و زمان آن بسیار بالا می باشد و همچنین آن نوع هدف جزء اهداف اصلی سایت برای رسیدن به کسب و کار سایت نمی باشد بنابراین باید اولویت آن را برای تغییر کم کرد و آن را به وقت دیگری موکول نمود . نظرات و پیشنهادات و حتی انتقادات از یک نظر بسیار اهمیت دارد گاها برخی از این نظرات طوری بیان می شود که مدیران سایت و یا طراحان سایت از آن ایده می گیرند و شروع به ایجاد سرویس و یا خدماتی در سایت می نمایند که حتی در برخی موارد از کسب وکار اولیه بیشتر می شود و به نوعی کسب و کار سایت را عوض می کنند البته باید توجه داشت این امر زمانی اتفاق می افتد که تعداد کاربرانی که این موضوع را اشاره می کنند بسیار زیاد باشد و مدیران سایت را متقاعد نمایند تا در صورت ایجاد چنین تغییری در سایت کاربران و مشتریان زیادی به سایت می آیند .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (272)
گروه خبر: طراحی سایت
کد خبر: 2266


  • آیا باید نظرات کاربران را در طراحی سایت اعمال کرد ؟