Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
29

تقسیم زمان برای یک طراحی سایت مناسب

تقسیم زمان برای یک طراحی سایت مناسب

یکی از نگرانی های همیشگی تیم های طراحی و توسعه تقسیم زمان مناسب برای طراحی سایت می باشد اینکه چه زمانی و یا مدتی برای یک طراحی لازم است و بعد از آن چه زمانی برای توسعه و برنامه نویسی یک طرح نیاز است ، چرا که بدون در نظر گرفتن این زمان ها پروژه با مشکل مواجه خواهد شد و به درستی در زمان خود تحویل مشتری نمی شود . حال سوال اینجا مطرح می شود چگونه باید زمان بندی مناسب انجام داد . یک مدیر پروژه باید بداند چه اهدافی سایت در حال طراحی نیاز دارد تا براساس آن زمان های مناسب را ایجاد نماید اگر مثلا یک طراحی هنری برای سایت نیاز است و توجه چندانی به backend سایت نباشد طبیعی است که زمان بیشتری را باید تیم طراحی برای پرژه انجام دهد و تیم توسعه زمان کمتری در چنین پروژه های خواهد داشت اما اگر عملکرد backend سایت مد نظر باشد این اتفاق برعکس ایجاد خواهد شد .


اما امروزه به دلیل اهمیت هر دو مبحث برای جذب مخاطبان بیشتر برخی از کارها که می شود به صورت همروند و بدون نیاز به تکمیل دیگری انجام شود اجرا می گردد و ما بقی کارها به براساس نیاز هر یک نیاز به تاخیر برای تکمیل آن قسمت از طراحی و یا توسعه خواهد شد مثلا بخش های عام یک سایت که اصولا با طراحی اولیه تیم طراحی ایجاد می شود دیگر نیاز به تاخیر تیم توسعه دهنده برای تکمیل طراحی ندارد و می توان آن بخش ها را برای توسعه آماده کرد گرچه شاید اصلاحی برای طرح اولیه در آن بخش ها ایجاد شود ولی ناچیز خواهد بود و به تیم توسعه لطمه وارد نخواهد شد .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (366)
کد خبر: 2338


  • تقسیم زمان برای یک طراحی سایت مناسب