Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
17

طراحی و مدیریت سایت و محصولات از نگاه UX

طراحی و مدیریت سایت و محصولات از نگاه UX

تصور کنید که دو ستون سنگی با هم به درستی کار می کنند تا از یک قوس حمایت نمایند. آنها نه تنها می توانند وزن بیشتری را در کنار یکدیگر تحمل کنند، بلکه تعاملات آنها یک عنصر معماری کاملا جدید و کاربردی را ایجاد می نماید .همین مثال در طراحی سایت و یا طراحی محصول در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد . طراح و مدیر محصول UX همانند این دو ستون بسیار برجسته اما متمایز، دو هسته اصلی هستند که موفقیت یک محصول را حفظ می کنند. فکر نکنید که این دو بازیکن قابل تعویض هستند هر دو دارای موقعیت استراتژیک در طراحی سایت و یا محصول دارند گرچه هر کدام دارای تخصص متفاوتی هستند. طراحان UX به طور کلی بر شکل گیری خلاق ایده محصول و یا سایت تمرکز می کنند، در حالی که مدیران محصول عملیات عملی این ایده را هدایت می نمایند. در واقع می توان گفت طراحان UX سایت و یا محصول را به صورت نوآورانه و خلاقانه طراحی می کنند آنها چشم انداز شرکت را به رابط محصول تبدیل می کنند و دانش خود را از نوع رفتار کاربر با سایت و یا محصول به کار می اندازند تمرکز اصلی آن ها بر روی رفتاری است که کاربر هنگام تعامل با سایت و یا محصول از خود نشان می دهد که برای این کار باید متخصصان UX تحقیقات زیادی را در خصوص بازار هدف و کاربران آن بازار انجام دهند . اما مدیران در واقع اجرا کنندگان طرح می باشند آنها همچنین ارتباط صمیمی و همکاری بین تیم های مختلف را در طول توسعه فراهم می کنند . مدیران محصول از کار طراح UX پشتیبانی می کنند و به استفاده از ابزارهای مختلف مانند نقشه راه محصول، عملا نیازهای کاربر را در محصول و یا سایت اعمال می کنند اگر سایتی می خواهد با موفقیت همراه شود نیازمند تعامل جدی این دو عنصر کلیدی در طراحی و اجرا می باشد این دو عنصر باید به خوبی با هم تعامل و از یکدیگر حمایت نمایند تا بتوانند طرح مورد نظر را به خوبی پیاده سازی و اجرا نمایند .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (293)
کد خبر: 2419


  • طراحی و مدیریت سایت و محصولات از نگاه UX