Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
04

آزمون قابلیت استفاده (Usability) در طراحی سایت

آزمون قابلیت استفاده (Usability) در طراحی سایت

یکی از چالش های طراحان و پروژه ها مبحث قابلیت استفاده و یا کاربرد پذیری طرح می باشد اینکه کاربران چگونه بتوانند به آسانی با بخش های مختلف سایت طراحی شده ارتباط برقرار کنند و به سادگی موارد مورد نیاز خود را پیدا و از آن استفاده نمایند و در آخر هنگام ترک سایت چه درجه ای از رضایت مندی آن ها برطرف شده است . برای این کار بسیاری از طراحان از طیفی از کاربران به صورت آزمایشی برای تست قابلیت استفاده یا کاربرد پذیری طراحی سایت خود استفاده می کنند تا از قسمت ها و بخش های طراحی شده اطمینان حاصل نمایند . اینکه چطور باید تست های قابلیت استفاده برای یک طرح گرفته شود مورد بحث بسیاری از متخصصان قرار گرفته است ، بسیاری معتقد هستند قبل از تست قابلیت استفاده برای یک طراحی باید طیف گوناگون کاربران یک سایت به درستی شناسایی شود و از این طیف کاربرانی برای تست قابلیت استفاده انتخاب گردند ، آزمایش قابلیت استفاده در مورد رعایت نحوه تکمیل وظایف کاربران است زیبای این آزمون این است که به طراحان نشان می دهند چه بخش های برای تعامل با کاربران دچار مشکل می باشند و حتی چه طیفی از کاربران ممکن است در مورد این بخش ها با مشکلاتی مواجه شود و حتی انواع آن مشکلات به صورت شفاف نشان داده می شود در واقع به طراحان بیان می کند آیا طراحی آن ها با شکست کلی مواجه می شود و یا چند درصد احتمال شکست و یا پیروزی وجود خواهد داشت گرچه همیشه مواردی باقی می ماند که شاید در هیچ یک از آزمایش های طراحی و تست های انجام شده نشان داده نشود ولی در زمان اجرا مشخص شود طرح با چه مشکلاتی مواجه می شود ولی باید گفت این آزمون قابلیت استفاده می تواند بسیاری از مشکلات یک طراحی سایت را مشخص و به طراحان برای اصلاح آن ها گزارش دهد .


می توان گفت متخصصان زیادی در مورد چگونگی آزمون قابیلت استفاده در یک طراحی نظر داده اند و برخی از این نظرات متفاوت و بعضا مخالف یکدیگر می باشد اما اکثر این متخصصان در یک زمینه هم عقیده هستند قبل از برگزاری آزمون قابلیت استفاده در یک طراحی باید انتظارات خود از بخش های مختلف را ترسیم کرد و بعد از برگزاری آزمون اهداف و یا انتظارات را با واقعیتی که آزمون به طراحان نشان می دهد مقایسه کرد تا طراح دریابد آنچه را که فکر می کرده است طرح موجود به آن دهد با واقعیت همخوانی دارد و یا خیر .

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (314)
گروه خبر: طراحی سایت, تست
کد خبر: 2446


  • آزمون قابلیت استفاده (Usability) در طراحی سایت