Menu
97 35 94 66  info@samiaco.ir
30

تیم های که باید در بهینه سازی یک سایت با هم همکاری کنند

تیم های که باید در بهینه سازی یک سایت با هم همکاری کنند

بسیاری از شرکت ها برای بهینه کردن صفحات سایت خود اقدامات متعددی انجام می دهند برخی از آن ها به علت رقابت شدیدی که بین آن ها و رقبای خود می بینند تیمی را مامور بهینه کردن صفحات سایت می کنند تا توسط موتورهای جستجو بهتر و راحت تر شناخته شوند اما بسیاری از آن ها یک نکته کلیدی را فراموش می کنند و آن این است که بهینه کردن سایت باید قبل از طراحی سایت و یا در هنگام طراحی سایت کلید بخورد و نه بعد از آن . قبل از هر کاری باید تیم طراحی با تیم متخصصان سئو و یا اشخاصی که در بهینه کردن صفحات سایت تجارب درست و معتبری دارند جلسات متعددی بگذارند تا طراحی سایت همراه با بهینه کردن آن اتفاق بیافتد در برخی از موارد این امکان وجود دارد که نوع طراحی در یک بخش طوری انجام می شود که نمی تواند ساختار درستی را در بهینه سازی آن بخش برای موتورهای جستجو ایفا نماید .


این همان قسمتی است که باید با همکاری تیم های طراحی و متخصصان سئو به نحوی مناسب تغییر نماید به طوری که لطمه به طراحی وارد نشود شاید نیاز باشد برای یک مورد چندین راهکار پیشنهاد شود تا بتوان از بین آن ها بهترین روش را برای جلوه بصری و بهینه بودن آن بخش پیدا نمود . همچنین شاید نیاز باشد تیم توسعه نیز در جلسات حضور داشته باشند علت این امر این است که بسیاری از طراحی ها و حتی عناصر مهم مرتبط با موتورهای جستجو برای بهینه کردن قسمت های مختلف سایت در کد انجام می گردد و نیاز است در جلسات نماینده و یا مدیر توسعه دهنده سایت نیز حضور داشته باشد تا چگونگی انجام آن کار به صورت دقیق بررسی گردد . در واقع با داشتن جلسات متعدد و کارآمد در مورد چگونگی هر کدام از المان ها طراحی سایت به درستی جلو خواهد رفت گرچه می توان گروه دیگری را نیز در این جلسات قرار داد گروهی که امروزه به آن UX گفته می شود و نمی تواند آن ها را در پیشبرد اهداف یک سایت نادیده گرفت برخی از طراحی ها با تصمیم این گروه تغییر پیدا می کنند و باعث می شوند روال طراحی تغییر پیدا کند که خود بر روی بهینه کردن آن قسمت ها تاثیر می گذارد و باید مورد بررسی تیم سئو قرار گیرد و تعامل سازنده ای بین آن ها انجام شود .

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (324)
کد خبر: 2557


  • تیم های که باید در بهینه سازی یک سایت با هم همکاری کنند